PL EN DE

Dotacje unijne

Firma Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy „KOMFORT” Jan Kubacki w okresie 11.04.2012-30.08.2012 realizowała projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.2 – Wsparcie rozwoju MSP, Schemat I Projekty inwestycyjne.

W ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWP.01.02.01-30-091/12-00 zawartej w dniu 04.12.2012r. przedsiębiorstwo zrealizowało projekt pt.: Wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia rur i profili w przedsiębiorstwie ZPUH KOMFORT Jan Kubacki.

W ramach w/w projektu firma Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „KOMFORT” Jan Kubacki zakupiła nowoczesną wycinarkę laserową do rur i profili oraz oprogramowanie do projektowania i zarządzania. Zakupiona maszyna i oprogramowanie pozwoliły na wprowadzenie do oferty:

 • nowego produktu: ramy zabudowy maszyn drogowych
 • nowej usługi: cięcie rur i profili
 • udoskonalonego produktu: okucia meblowe.

W efekcie realizacji projektu przedsiębiorstwo stworzyło 3 nowe miejsca pracy.

Zrealizowana inwestycja w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy konkurencyjności oraz pozwoliła zrealizować cele przedsiębiorstwa związane przede wszystkim z:

 • budowa przewagi konkurencyjnej poprzez innowacyjność,
 • ukierunkowanie usług na wykorzystanie istniejących nisz rynkowych,
 • wyposażenie firmy w nowoczesna maszynę i oprogramowanie,
 • wzrost potencjału ilości świadczonych usług i produkowanych produktów,
 • wprowadzenie na rynek znacznie udoskonalonego produktu,
 • wprowadzenie na rynek nowej usług,
 • wprowadzenie na rynek nowego produktu,
 • wzrost zatrudnienia (dodatkowe stanowiska pracy),
 • poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wzrost zadowolenia oraz pozyskanie nowych klientów,
 • likwidacja barier rozwojowych firmy.

 

Szczegółowe dane zrealizowanego projektu:
Termin realizacji projektu:
11.04.2012-30.08.2012
Wartość inwestycji:
2 296 354,01 zł
Kwota kosztów kwalifikowanych:
1 836 613,50 zł
Kwota dofinansowania:
918 306,75 zł

Firma Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „KOMFORT” Jan Kubacki w okresie 03.12.2007 – 30.03.2009 realizowała projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.2 – Wsparcie rozwoju MSP, Schemat IV: Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis.

W ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWP.01.02.04-30-194/10-00 zawartej w dniu 20.10.2010r. przedsiębiorstwo zrealizowało projekt pt.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia wodą w przedsiębiorstwie ZPUH KOMFORT Jan Kubacki”.

W ramach w/w projektu firma Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „KOMFORT” Jan Kubacki zakupiła nowoczesną maszyna do cięcia wodą typu Byjet PRO 3015 basic ST. Zakupiona maszyna pozwoliła na:

 • wprowadzenie do oferty nowych usług (cięcie mosiądzu, tytanu i kartonów),
 • dokonywanie zmian w sposobie świadczenia usług - realizacja projektu pozwoliła udoskonalić sposób świadczenia usługi jaką jest cięcie aluminium,
 • zatrudnienie dodatkowych 7 osób do obsługi nowej maszyny.

Zrealizowana inwestycja w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy konkurencyjności oraz pozwoliła zrealizować cele przedsiębiorstwa.

Szczegółowe dane zrealizowanego projektu:
Termin realizacji projektu:
03.12.2007 – 30.03.2009
Wartość inwestycji:
1 283 077,16 zł
Kwota kosztów kwalifikowanych:
969 948,53 zł
Kwota dofinansowania:
499 911,47 zł


Informacja o realizacji projektu 
Właściciel firmy ZPUH KOMFORT Jan Kubacki informuje, że realizuje projekt "Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "KOMFORT" Jan Kubacki " 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.

Szczegółowe dane zrealizowanego projektu:
Termin realizacji projektu:
01.02.2012 do 31.07.2013
Wartość inwestycji:
12.500,00 zł
Kwota dofinansowania:
10.000,00 zł
Udział własny:
2.500,00 zł
 

Informacja o realizacji projektu 
Właściciel firmy ZPUH KOMFORT Jan Kubacki informuje, że realizuje projekt "Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "KOMFORT" Jan Kubacki "

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.

Szczegółowe dane zrealizowanego projektu:
Termin realizacji projektu:
01.01.2014 do 31.12.2015
Wartość inwestycji:
248.955,00 zł
Kwota dofinansowania:
186.641,25 zł
 stat24.com