PL EN DE

O dotacjach

Firma Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy „KOMFORT” Jan Kubacki w okresie 30.11.2015r. -31.08.2016r. zrealizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

W ramach umowy o dofinansowanie nr RPWP.01.05.02-30-0030/15-00 zawartej w dniu 28.09.2016r. przedsiębiorstwo zrealizowało projekt pt.: Wdrożenie w ZPUH KOMFORT Jan Kubacki innowacyjności procesowej, produktowej i nietechnologicznej, stosowanej w skali świata przez okres nie dłuższy niż 5 lat, poprzez zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

W ramach w/w projektu firma Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy „KOMFORT” Jan Kubacki zrealizowała następujące zadania:

 • rozbudowa hali magazynowo- produkcyjnej 2645,45 m2,
 • wykrawarka laserowa wraz z oprogramowaniem szt.1,
 • sprężarka do wykrawarki laserowej z systemem odzysku ciepła wraz z osuszaczem szt.1,
 • automatyczny system składowania blach wraz z systemem zarządzania magazynem szt.1,
 • analizator i tłumacztekstu szt.1,
 • suwnica szt.1,
 • wózek elektryczny szt.1,
 • zestaw komputerowy szt.2,
 • oprogramowanie do analizatora i tłumacza tekstu szt.1.

Realizacja inwestycji pozwoliła na wprowadzenie do oferty:

 • nowej usługi, jaką będzie cięcie miedzi, brązu, stopów aluminium,
 • udoskonalonej usługi: cięcie do 6 metrów z jednego arkusza materiału,
 • udoskonalonego produktu: (układy sprzęgłowe)
 • nowych produktów (części do urządzeń uprawowych ze stali trudnościeralnych lub borowych, wózki transportowe do motocykli).

W efekcie realizacji projektu przedsiębiorstwo stworzyło 2 nowe miejsca pracy. Zrealizowana inwestycja w znacznym stopniu przyczyniło się do zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy na rynkach Polskich oraz pozwoliło zrealizować cele przedsiębiorstwa związane przede wszystkim z:

 • ciągłym rozwojem gospodarczym (doskonalenie procesów)
 • podnoszeniem poziomu innowacyjności,
 • rozszerzeniem działalności,
 • wzmacnianiem pozycji konkurencyjnej.

 

Szczegółowe dane zrealizowanego projektu:
Termin realizacji projektu: 30.11.2015r. -31.08.2016r.
Wartość inwestycji: 9 235 358,08 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych: 7 508 421,20 PLN
Kwota dofinansowania: 2 627 947,42 PLNstat24.com