PL EN DE

Ochrona środowiska

 Ochrona Środowiska jest jednym z kluczowych elementów w prawidłowym i nowoczesnym funkcjonowaniu naszego przedsiębiorstwa, które przyczynia się do tego, aby spełniać wymagania naszych Klientów zainteresowanych wyrobami i usługami o coraz wyższych standardach ekologicznych. Dążąc do tego uzyskaliśmy Certyfikat Zarządzania Środowiskowego wg. normy PN- EN ISO 14001: 2005.

Przyjęta przez nas polityka środowiskowa określa, w jaki sposób szeroko pojęty interes środowiska jest uwzględniany przy planowaniu, rozwoju czy projektowaniu produktów lub usług. Jest strategicznym dokumentem Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na którym budowane są jego pozostałe elementy.

Wdrożenie Systemu Środowiskowego uświadomiło każdemu pracownikowi własną ważną rolę i odpowiedzialność za stałe i skuteczne proekologiczne działania na rzecz przedsiębiorstwa, a przez to zachowanie zgodności oraz spełnianie wymagań prawnych.

Wśród popieranych i realizowanych działań proekologicznych możemy wymienić niekonwencjonalne źródła energii jakimi są zamontowane przez nas ogniwa fotowoltaiczne obniżające koszty ogrzewania i ciepłej wody. Sukcesywnie wdrażamy także system minimalizacji ilości powstających odpadów poprzez prowadzenie odzysku we własnym zakresie oraz przekazywanie innych powstających odpadów do ponownego wykorzystania. Wszystkie nasze działania zmierzają do redukcji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska naturalnego, co sprzyja wytwarzaniu produktów w warunkach niezagrażających wystąpieniem poważnych awarii i szkód ekologicznych. By temu wszystkiemu sprostać podejmujemy szereg działań związanych z prewencją, auditami ekologicznymi, modernizacją istniejącej infrastruktury, wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań systemowych i technologicznych, inwestowaniem w nowoczesne maszyny i urządzenia.

Zapewnienie nadzoru nad ekologią w naszym przedsiębiorstwie oraz planowanie działań racjonalnej gospodarki zasobami środowiska ma dla nas priorytetowe znaczenie.

Po osiągnięciu wyznaczonych celów Firma nie zamierza jednak poprzestawać na zrealizowanych już działaniach. W swoich planach mamy wiele nowych pomysłów na dalszy rozwój i poprawę w zakresie ochrony środowiska, jak również w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ponieważ dziedziny te bardzo ściśle się ze sobą wiążą. Dowodem tego jest też uzyskanie przez nas Certyfikatu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy wg. PN-N 18001: 2004. Wzmacniając pozytywny wizerunek Firmy inwestujemy w zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz kreatywne rozwiązania motywujące wszystkich do świadomej i odpowiedzialnej pracy.

W naszych codziennych działaniach łączymy doświadczenie, profesjonalizm oraz wiedzę z zakresu ochrony środowiska i bhp – co gwarantuje JAKOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ naszych działań, usług, produktów. Chcemy tworzyć i tworzymy czystą i bezpieczną przyszłość. .

stat24.com')"/>