PL EN DE

WYNIKI POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/02/2016/WRPO1.5.2

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Budzyń, 01.03.2016, godz. 16.00, pokój właściciela nr 1

 

ZPUH KOMFORT

Os. Cechowe 22

64 - 840 Budzyń

 

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 1/02/2016/WRPO1.5.2

 

W związku z planowanym zakupem w ramach konkursu Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15,
Oś priorytetowa 1, Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu firma ZPUH KOMFORT (komisja w składzie: Jan Kubacki, Maciej Cyran) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Zamawiający i przedmiot zamówienia:

ZPUH KOMFORT

Os. Cechowe 22

64 - 840 Budzyń

 

Automatyczny system składowania blach wraz z systemem zarządzania magazynem- szt.1.

(miejsce montażu, instalacji i uruchomienia ZPUH KOMFORT, Os. Cechowe 22, 64 - 840 Budzyń)

Parametry:

- format arkuszy max 3m x 1,5m

- wysokość arkuszy 90mm

- nośność na półkę: nie mniej niż 3000kg

- ilość półek: nie mniej niż 22szt

- konstrukcja jedno-wieżowa

- sterownik PLC sterujący urządzeniem

- panel operatorski dotykowy

- system ważenia towaru zapobiegające przekroczenia dopuszczalnej ładowności półki

- system informujący o danej wadze towaru na danej półce (zapamiętanie ostatniej zważonej wartości)

- oprogramowanie umożliwiające:

* podgląd bieżących stanów magazynowych dla każdej półki z osobna

* możliwość wywołania poszczególnej półki w celu: dodania materiału, odjęcia materiału, sprawdzenia stanu

* dostęp interfejsu z poziomu panelu dotykowego oraz wprowadzanie danych za pomocą klawiatury dotykowej wyświetlanej na ekranie

- możliwość częściowej zdalnej diagnostyki maszyny za pomocą sieci Internet

- kurtyna bezpieczeństwa

- jedno stanowisko zdawczo- odbiorcze współpracujące z wózkiem widłowym

- urządzenie zabezpieczone antykorozyjnie

- zasilanie 3 x 400 V

- instrukcja w j.polskim

 

Kody CPV:

42418000-9 Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku

 

Wskazanie wyboru oferty

Spośród złożonych ofert największą ilość punktów wg kryteriów z zapytania otrzymała
firma ISL Innowacyjne Systemy Logistyczne Sp. z o.o. pkt 1,97

 

 

Postanowienia końcowe:

 

Odwołania można składać w formie pisemnej na adres ZPUH KOMFORT, Os. Cechowe 22,

64 - 840 Budzyń lub w formie elektronicznej na adres maciej@komfort.net.pl w terminie 10 dni kalendarzowych od daty podania wyników wyboru oferentom (e-mail)/do publicznej wiadomości (siedziba firmy i strona www.komfort.net.pl) w dniu 01.03.2016r (decyduje data i godzina dostarczenia).

 

Po rozpatrzeniu odwołań i z uwzględnieniem ich wyników a także jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadne odwołanie zostanie sporządzony w dniu 12.03.2016, godz. 8.00, pokój właściciela
nr 1, Budzyń, PROTOKÓŁ Z WYBORU DO ZAPYTANIE OFERTOWEGO NR 1/02/2016/WRPO1.5.2
- POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

Na wniosek udostępnia się protokół z wyboru do zapytanie ofertowego nr 1/02/2016/WRPO1.5.2

 

 

 

Jan Kubacki Maciej Cyran

……………………………… …………………………………

 

 

 

 

 

stat24.com