PL EN DE

WYNIKI POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/02/2016/WRPO1.5.2

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Budzyń, 01.03.2016, godz. 16.00, pokój właściciela nr 1

 

ZPUH KOMFORT

Os. Cechowe 22

64 - 840 Budzyń

 

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 2/02/2016/WRPO1.5.2

 

W związku z planowanym zakupem w ramach konkursu Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15,
Oś priorytetowa 1, Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu firma ZPUH KOMFORT (komisja w składzie: Jan Kubacki, Maciej Cyran) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Zamawiający i przedmiot zamówienia:

ZPUH KOMFORT

Os. Cechowe 22

64 - 840 Budzyń

 

Sprężarka do wykrawarki laserowej z systemem odzysku ciepła wraz z osuszaczem- szt.1.

(miejsce montażu, instalacji i uruchomienia ZPUH KOMFORT, Os. Cechowe 22, 64 - 840 Budzyń)

Parametry:

 

Sprężarka

 

 

 

Sprężarka

Śrubowa

Wydajność przy nadciśnieniu 7,5 bar

od 8,0  do 8,5 m3/min

Maksymalne nadciśnienie

8,5 bar

Znamionowa moc silnika

45 kW

Przełożenie napędu

1:1 (bezpośredni, bezprzekładniowy, sprzęgło elastyczne)

Przyłącze pneumatyczne

G 1 ½

Przyłącze elektryczne

400 V/3/50 Hz

Poziom hałasu

70 do 75 dB

Separator cyklonowy

Tak – wbudowany

Spust kondensatu

Tak – automatyczny spust kondensatu

Chłodzenie

Powietrzem

Odzysk ciepła

Tak

Wymiennik ciepła

Tak – Wbudowany w sprężarkę.

 

 

 

 

 

Wymiennik ciepła

 

 

 

Rodzaj wymiennika

Płytowy

Efektywnośc ogrzewania

38 KW do 42KW

Przyłącze wody

2x G 1; wyprowadzone na obudowę sprężarki

 

 

Osuszacz sprężonego powietrza

 

 

 

Rodzaj

Chłodniczy

Maksymalny przepływ

8,5m3/min

Ciśnieniowy punkt rosy (PDP)

Max. +3 stop. C

Zużycie energii (100% obciążenia)

Max. 1,40 kW

Przyłącze pneumatyczne

G 2

Przyłącze elektryczne

400 V / 3 / 50 Hz

 

Kody CPV:

42120000-6 Pompy i sprężarki

 

 

Wskazanie wyboru oferty

Spośród złożonych ofert największą ilość punktów wg kryteriów z zapytania otrzymała
firma KAESER KOMPRESSOREN Sp. z o.o. pkt 2

 

Postanowienia końcowe:

 

Odwołania można składać w formie pisemnej na adres ZPUH KOMFORT, Os. Cechowe 22,
64 - 840 Budzyń lub w formie elektronicznej na adres maciej@komfort.net.pl w terminie 10 dni kalendarzowych od daty podania wyników wyboru oferentom (e-mail)/do publicznej wiadomości (siedziba firmy i strona www.komfort.net.pl) w dniu 01.03.2016r (decyduje data i godzina dostarczenia).

 

Po rozpatrzeniu odwołań i z uwzględnieniem ich wyników a także jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadne odwołanie zostanie sporządzony w dniu 12.03.2016, godz. 8.00, pokój właściciela
nr 1, Budzyń, PROTOKÓŁ Z WYBORU DO ZAPYTANIE OFERTOWEGO NR 2/02/2016/WRPO1.5.2
- POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

Na wniosek udostępnia się protokół z wyboru do zapytanie ofertowego nr 2/02/2016/WRPO1.5.2

 

 

Jan Kubacki Maciej Cyran

……………………………… …………………………………

stat24.com