PL EN DE

WYNIKI POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/02/2016/WRPO1.5.2

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Budzyń, 01.03.2016, godz. 16.00, pokój właściciela nr 1

 

ZPUH KOMFORT

Os. Cechowe 22

64 - 840 Budzyń

 

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 3/02/2016/WRPO1.5.2

 

W związku z planowanym zakupem w ramach konkursu Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15,
Oś priorytetowa 1, Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu firma ZPUH KOMFORT (komisja w składzie: Jan Kubacki, Maciej Cyran) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Zamawiający i przedmiot zamówienia:

ZPUH KOMFORT

Os. Cechowe 22

64 - 840 Budzyń

 

Suwnica - szt.1.

(miejsce montażu, instalacji i uruchomienia ZPUH KOMFORT, Os. Cechowe 22, 64 - 840 Budzyń)

Parametry:

Typ suwnicy- Jednodźwigarowa

Udźwig- 8000 kg

Rozpiętość- 28920 mm

Max długość toru- 56000 mm

Napięcie zasilania- 400 V / 50 Hz

Stopień ochrony- IP 55

Zużycie energii- max 10,0kW

Miejsce pracy- praca w hali

Włącznik krańcowy dla jazdy suwnicy z przełączeniem na prędkość precyzyjną,

Włącznik krańcowy dla wózka wciągnika z przełączeniem na prędkość precyzyjną,

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Szynoprzewód z montażem

 

Kody CPV:

42414210-6 Suwnice

 

 

Wskazanie wyboru oferty

Spośród złożonych ofert największą ilość punktów wg kryteriów z zapytania otrzymała
firma Terex Material Handling Sp. z o.o., pkt 2,00

 

 

Postanowienia końcowe:

Odwołania można składać w formie pisemnej na adres ZPUH KOMFORT, Os. Cechowe 22,

64 - 840 Budzyń lub w formie elektronicznej na adres maciej@komfort.net.pl w terminie 10 dni kalendarzowych od daty podania wyników wyboru oferentom (e-mail)/do publicznej wiadomości (siedziba firmy i strona www.komfort.net.pl) w dniu 01.03.2016r (decyduje data i godzina dostarczenia).

 

Po rozpatrzeniu odwołań i z uwzględnieniem ich wyników a także jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadne odwołanie zostanie sporządzony w dniu 12.03.2016, godz. 8.00, pokój właściciela
nr 1, Budzyń, PROTOKÓŁ Z WYBORU DO ZAPYTANIE OFERTOWEGO NR 3/02/2016/WRPO1.5.2
- POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

Na wniosek udostępnia się protokół z wyboru do zapytanie ofertowego nr 3/02/2016/WRPO1.5.2

 

 

 

Jan Kubacki Maciej Cyran

……………………………… …………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stat24.com