PL EN DE

WYNIKI POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/02/2016/WRPO1.5.2

PROTOKÓŁ ODBIORU

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Budzyń, 11.04.2016, godz. 16.00, pokój właściciela nr 1

 

ZPUH KOMFORT

Os. Cechowe 22

64 - 840 Budzyń

 

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 4/02/2016/WRPO1.5.2

 

W związku z planowanym zakupem w ramach konkursu Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15,
Oś priorytetowa 1, Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu firma ZPUH KOMFORT (komisja w składzie: Jan Kubacki, Maciej Cyran) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Zamawiający i przedmiot zamówienia:

ZPUH KOMFORT

Os. Cechowe 22

64 - 840 Budzyń

 

Wykrawarka laserowa wraz z oprogramowaniem- szt. 1

(miejsce montażu, instalacji i uruchomienia ZPUH KOMFORT, Os. Cechowe 22, 64 - 840 Budzyń)

Parametry:

- zakres cięcia dla gatunków materiału (min.): stal 25 mm, aluminium 25 mm, mosiądz 15 mm, miedź 12mm, stal nierdzewna 25 mm

- typ: laser światłowodowy

- moc wyjściowa lasera: minimum 6 kW

- wielkość stołu: min 6500mm x 2000mm, max 7500mm x 2000mm

- oprogramowanie typu CAD/ CAM – 8 stanowisk

 

Kody CPV:

42600000-2 Obrabiarki

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 

Wskazanie wyboru oferty

Spośród złożonych ofert największą ilość punktów wg kryteriów z zapytania otrzymała
firma Bystronic Polska Sp. z o.o., pkt 2,00

 

 

Postanowienia końcowe:

 

Odwołania można składać w formie pisemnej na adres ZPUH KOMFORT, Os. Cechowe 22,

64 - 840 Budzyń lub w formie elektronicznej na adres maciej@komfort.net.pl w terminie 10 dni kalendarzowych od daty podania wyników wyboru oferentom (e-mail)/do publicznej wiadomości (siedziba firmy i strona www.komfort.net.pl) w dniu 11.04.2016r (decyduje data i godzina dostarczenia).

 

Po rozpatrzeniu odwołań i z uwzględnieniem ich wyników a także jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadne odwołanie zostanie sporządzony w dniu 22.04.2016, godz. 8.00, pokój właściciela
nr 1, Budzyń, PROTOKÓŁ Z WYBORU DO ZAPYTANIE OFERTOWEGO NR 4/02/2016/WRPO1.5.2
- POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

Na wniosek udostępnia się protokół z wyboru do zapytanie ofertowego nr 4/02/2016/WRPO1.5.2

 

 

 

Jan Kubacki Maciej Cyran

……………………………… …………………………………

 

 

 

 

 

stat24.com