PL EN DE

WYNIKI POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/05/2016/WRPO1.5.2

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Budzyń, 25.05.2016, godz. 16.00, pokój właściciela nr 1

 

ZPUH KOMFORT

Os. Cechowe 22

64 - 840 Budzyń                                                                                                             

 

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 2/05/2016/WRPO1.5.2

 

W związku z planowanym zakupem w ramach konkursu Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15,
Oś priorytetowa 1, Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu firma ZPUH KOMFORT (komisja w składzie: Jan Kubacki, Maciej Cyran) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Zamawiający i przedmiot zamówienia:

ZPUH KOMFORT

Os. Cechowe 22

64 - 840 Budzyń

 

Wózek paletowy elektryczny - szt.1.

(miejsce montażu, instalacji i uruchomienia ZPUH KOMFORT, Os. Cechowe 22, 64 - 840 Budzyń)

 

Parametry:

- licznik motogodzin,

- udźwig min 1500 kg,

- wysokość podnoszenia: minimum 2500 mm,

- zasilanie: 24/200V/Ah,

- hamulec bezpieczeństwa i wyłącznik bezpieczeństwa reagujące w sytuacjach awaryjnych,

- wbudowany prostownik do ładowania akumulatorów.

 

Kody CPV:

42410000-3 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe

 

 

Wskazanie wyboru oferty

Spośród złożonych ofert największą ilość punktów wg w/w kryteriów otrzymała
firma PROMAG S.A., pkt 2,00

 

 

Postanowienia końcowe:

Odwołania można składać w formie pisemnej na adres ZPUH KOMFORT,  Os. Cechowe 22,
64 - 840 Budzyń lub w formie elektronicznej na adres maciej@komfort.net.pl w terminie 10 dni kalendarzowych od daty podania wyników wyboru oferentom (e-mail)/do publicznej wiadomości (siedziba firmy i strona www.komfort.net.pl) w dniu 25.05.2016r (decyduje data i godzina dostarczenia).

 

Po rozpatrzeniu odwołań i z uwzględnieniem ich wyników a także jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadne odwołanie zostanie sporządzony w dniu 05.06.2016, godz. 8.00, pokój właściciela
nr 1, Budzyń, PROTOKÓŁ Z WYBORU DO ZAPYTANIE OFERTOWEGO  NR 2/05/2016/WRPO1.5.2
- POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

Na wniosek udostępnia się protokół z wyboru do zapytanie ofertowego nr 2/05/2016/WRPO1.5.2

 

 

 

Jan Kubacki                                                                                                                      Maciej Cyran

 

………………………………                                                                                                     …………………………………

stat24.com